Timeline | Artortenet

Zoom: egér görgetés. Időtengely előre-hátra: egér rákattintás és mozgatás

Legfrissebb...

Aranykorona jelentések

20 koronás, az aranykorona rendszer alapérméje 20 koronás, az aranykorona rendszer alapérméje coinshome.net

Az “aranykorona” szónak öt jelentése is van a történelmi írásokban, ezért fontos az egyes értelmezések pontos megkülönböztetése:

1. Aranykorona pénzrendszer (pénznem, fizetőeszköz), röviden: „korona”, ami az 1892-es bevezetésétől kezdve vált használatossá az Osztrák-Magyar Monarchiában, majd 1900-tól kizárólagos pénzegységünk lett.

A korona pénz stabilitását és nemzetközi konvertibilitását az 1892. XVII. sz. törvény által meghatározott kötelező aranytartalom adta, ami ebben a tekintetben a nemzetközi aranystandard (lásd itt, csak regisztráltaknak) részévé tette: 1 kg arany 3280 koronával volt egyenértékű, és – bizonyos korlátozás mellett – a korona bankjegyek is aranyra válthatók voltak egészen az első világháború kitöréséig, 1914-ig.

2. Aranykorona pénzérmék: a korona pénzrendszer alapjául a 6,7751 g nyerssúlyú, 6,09756 g színsúlyú, 900 ezrelék finomságú 20 koronás aranyérme szolgált. A törvény szerint „egy kilogramm finom [azaz tiszta] aranyból 164 húszkoronás, illetőleg 328 tízkoronás arany érme veretik”. 20 és 10 koronás érméket 1892-től 1916-ig vertek, magyar és osztrák kivitelben is, valamint a legszebb és legértékesebb 100 koronás aranyakat 1907 és 1914 között.

3. Aranykorona paritás, mint az infláció mértéke: az első világháború kitörése után néhány nap alatt eltűntek az arany koronások (vagy beszolgáltatták azokat, vagy elrejtették a fiók mélyére), és a háború alatt és után tomboló infláció több százszorosára-ezerszeresére növelte az árakat. A húszas évek elején szükség volt egy olyan viszonyszámra, ún. paritásra, ami az árakat és béreket hasonlította a háború előtti „békebeli” árakhoz, bérekhez. Az inflációnak ezt az értékmérését kezdték aranykorona paritásnak hívni, amit 1924 júniusától publikáltak hivatalosan. A háború előtti viszonyításnak többféle módja rendelkezésre állt volna (pl. az aranykorona érmék piaci, magánforgalmi ára alapján), de végül a budapesti értéktőzsdén jegyzett deviza dollárárfolyam középértékét hasonlították a dollár aranyparitásához. (A számítás módszeréről részletesen itt.) Az infláció – aranykorona paritás szerint – 18450 értéken tetőzött, de 1925-től 14500-as értéken stabilizálódott.

4. Aranykorona, mint a termőföld jövedelmezőségének mérésére szolgáló mértékegység, ami egészen napjainkig használatban maradt. A földadó igazságos meghatározása és kivetése céljából az 1875. évi VII. törvény alapján olyan mutatórendszert dolgoztak ki Magyarországon, ami besorolta a különböző minőségű földterületeket „jóságuk”, azaz termőképességük, fekvésük, művelhetőségük alapján. Az országos felmérés során megbecsülték az egyes földbirtokok hozadékát az akkor használatban lévő osztrák értékű forintban, vagyis azt a tiszta jövedelmet, amit egy kataszteri hold méretű földterület várhatóan hozni fog. A törvény kimondta, hogy „a föld tiszta jövedelmének vétetik a közönséges gazdálkodás mellett tartósan nyerhető középtermésnek értéke, levonván belőle a gazdálkodási rendes költségeket”. A korona 1892-es bevezetése után ezt a forintban kifejezett jövedelmet aranykoronára váltották, azaz megszorozták kettővel, majd a hektár bevezetése után a holdat is átszámították. Hazánkban egy hektárnyi föld átlagos értéke aranykoronában kifejezve kb. 19, ami az eredeti törvény idején 5 és fél forintos tiszta jövedelmet jelentett holdanként.

5. Aranykorona, mint egyleti korona. Az 1857-es bécsi érmeegyezmény bevezetett egy német államokkal közös kereskedelmi aranypénzt, az ún. egyleti koronát, németül Vereinskrone-t. Mivel ezt a koronaérmét aranyból verték 1 és ½ koronás névértékben 1858 és 1866 között, ezért először ezekre terjedt el az aranykorona elnevezés. Ez az érmetípus hamar kikerült a forgalomból, így később nem jelentett hivatkozási zavart a korona 1892-es bevezetésekor, senki nem keverte az új pénznemmel.

1859 Vereinskrone

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Pénztörténeti cikksorozat a HVG-ben

2017 08 Korona bevezetese icon   2017 08 Kiegyezes megallapodas icon   2016 08 Forint bevezetes icon   2016 07 PengoInflacio icon   2017 01 Pengo cimlap icon   2016 12 1816 OeNB icon   2012 02 1811 devalv icon