1892. évi XVII. tc. a korona bevezetéséről

1892. évi XVII. törvénycikk

a koronaérték megállapitásáról

1. § Az eddigi ausztriai érték helyébe az aranyérték lép, a melynek számitási egysége a korona.

A korona száz fillérre oszlik.

2. § A pénzverés alapsulya a kilogramm és ennek tizedes részei.

3. § Az értékpénzt képező arany érmék 900 ezredrész arany és 100 ezredrész rezet tartalmazó ötvözetből veretnek.

Egy kilogramm ötvözött aranyra 2952 korona, következéskép egy kilogram finom aranyra 3280 korona esik.

Bővebben...

1892-1914 Aranystandard paritások

A 19. század utolsó harmadában az országok többsége aranyalapú pénzrendszerre, ún. aranystandardra tért rá, amit még Anglia kísérletezett ki 1821-től kezdődően.  Ennek lényege, hogy az ország által kibocsátott valuta (hazánk esetében a korona) értékét a benne lévő, törvény által meghatározott tiszta aranymennyiség szabja meg. Egy 20 koronás pl. 6,09756 grammnyi tiszta aranyat tartalmaz, 1 koronára tehát ennek huszadrésze jut, ami a koronarendszer alapját adja más valutákhoz, a fonthoz vagy a német márkához képest. Ez a koronaérték elviekben kiterjed a váltópénzekre és a bankjegyekre is, hiszen az állam szavatolja ezek aranyra cserélését.

Az aranystandard óriási előnye, hogy az országok valutáinak egymás közötti váltóárfolyama könnyen számítható az aranytartalmak arányából. Ezt az arányt hívják aranyparitásnak. Ennek köszönhetően a valuták váltóárfolyamai, egészen az első világháború 1914-es kitöréséig szinte állandóak voltak. A napi aktuális árfolyamok persze függtek az aktuálpolitikai és gazdasági eseményektől, de ezek mértéke elég minimális volt. A paritástól legfeljebb 1-1.5% mértékig lengtek ki az árfolyamok, mindaddig, amíg az adott ország képes volt a kibocsátott papírpénzei fedezetéül megfelelő mennyiségű aranyat és ezüstöt tartalékolni. Ez az árstabilitás ugyanakkor korlátozta is a kormányok mozgásterét a monetáris politikájukban.

Bővebben...

1914-es valutaárfolyamok

Az első világháború előtti utolsó "békebeli" árfolyamok láthatók itt koronában és fillérben, a föld szinte minden országára vonatkozóan, 1914 januárjából. Ekkor még az aranykorona és papírkorona azonos értéket képviselt, és a világ nagyon sok országában részben vagy teljesen aranyalapú valuták voltak forgalomban. Az akkori világ "legkeményebb" valutái az angol font, az amerikai dollár, valamint a Latin érmeszövetség országainak (Franciaország, Belgium, Svájc, Olaszország, Görögország) arany és ezüstérméi voltak.

Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára